Teambuildning är värdelös

Posted by on Nov 18, 2014 in Okategoriserade | No Comments

Susan Wheelan –
en pionjär inom gruppforskning som världen idag ”lutar” sig emot menar att ”Teambuildning = värdelös!”

En effektiv grupputveckling gynnas av att vi regelbundet utvärderar arbete kopplat till gruppens utvecklingsfas. Det är förutsättningen för att rätt interventioner ska kunna utformas, betonar Wheelan. Fokus ska ligga på de behov som finns i gruppen som system, inte hos grupp- medlemmarna som individer. Här menar Susan att många utav de ”teambuildande” aktiviteter som idag används egentligen är värdelösa. Grupputvecklingen ska alltid utgå ifrån den verkliga arbetssituationen och ”teambuilding” , som ofta innehåller helt andra moment som klättringar på höga höjder och andra strapatser, leder inte på något sätt framåt i arbets-gruppens utvecklingen i att effektivare nå gemensamma mål. En ledningsgrupp behöver tex träna sig på själva beslutsprocessen, sätt att kommunicera effektivare och på det som i samarbetet leder till att verksamhetsmål nås bättre och fortare.

* Vad krävs det då av en grupp som vill komma vidare och förbättra sitt arbete?

Wheelan menar att grupper behöver få och tillägna sig ett antal saker: en adekvat bild av aktuell fas och effektivitetsnivå, fokus på gruppen och inte på det individuella personliga, kunskap om hur grupper fungerar och hur grupper kör fast, en bra, enkel och konkret handlingsplan och viljan att implementera den. Sist men inte minst krävs engagemang och ett hårt arbete av gruppen och ledarskapet.

* Kan välfungerade grupper hjälpa upp mindre väl fungerande grupper?

Wheelan svarar med eftertryck att det enda som kan och bör göras är att medlemmar från den sämre gruppen fördelas på grupper som fungerar bra. En ny medlem skolas nämligen in i den nya gruppens miljö och kultur. Att göra tvärtom, att splittra en väl fungerande grupp för att låta medlemmarna gå in i svagare grupper är alltid ett förödande misstag, menar hon.

* Hur kan en grupp bäst sättas samman utifrån kombi av personlighetstyper?

Wheelan tillbakavisar vänligt men bestämt själva tanken på en sådan planering. Hon menar att en grupps förmåga att arbeta effektivt beror inte på individernas personligheter utan handlar mer om förmåga och kompetens samt om gruppen som system.

Nyfiken på mer?

Leave a Reply