Begripliga och läsvänliga texter – klarspråk – gör det lätt att hitta och följa den röda tråden. Som läsare upplever man flyt och sammanhang och det blir lätt att hålla fokus, få förståelse och känna förtroende.

Uttryckeriet skriver, bearbetar och förenklar brukstexter för både offentliga och privata kunder. Det kan handla om att förenkla och anpassa texters innehåll och omfattning för olika målgrupper, men också om att ta fram mallar och verktyg för skrivande. Uttryckeriet erbjuder även coaching och utbildning inom klarspråk och skrivande.

Ulrika Gotthardsson, som driver Uttryckeriet, är i grunden ingenjör men har under många år arbetat med kommunikation i offentlig verksamhet. Hennes tekniska bakgrund är en extra tillgång vid arbete med text för exempelvis miljö-, bygg-, energi- och fastighetsbranschen. 

www.uttryckeriet.se