Placebrander AB sprider inspiration och kunskap kring platsmarknadsföring. Det görs genom Placebrander’s Day och Placebrander’s Boot Camp med spännande föredragshållare och en möjlighet att träffa andra platsmarknadsförare. Det görs också genom priset Placebrander of the Year som premierar imponerande insatser inom platsmarknadsföring. Därtill görs det genom Placebrander-bloggen, Placebrander Trend Report, konsulttjänster och föredrag.

www.placebrander.se