Vi är ett konsultföretag med kärnkompetensen att frigöra och fokusera kraft till att åstadkomma en resultatbestående förändring i en pågående verksamhet. Specialistkompetenser vi besitter är inom områdena ledning, affärsmannaskap, organisation och rekrytering.

Resultat betyder för oss att våra insatser alltid ska kopplas till operativa eller strategiska mål i våra kunders verksamhet, vilket gör det möjligt att utvärdera våra insatser. Vi tar aldrig över ansvaret från våra uppdragsgivare, vi hjälper dem att lyckas.

Helt innebär att vårt perspektiv alltid är verksamhetens, även om vi arbetar med grupper och individer. Men också att vi hanterar såväl strukturella som beteendemässiga aspekter i förändringsarbetet.

Enkelt står i vår värld för förmågan att koncentrera insatserna kring det som är viktigt, utan komplicerade modeller eller metoder.

www.nova-au.se