Identx kommunikation är specialister inom varumärke och PR. Utifrån identitet och värdegrund hjälper vi våra kunder med rätt strategi för att positionera och särskilja varumärket och skapa största möjliga affärsnytta. Vi aktiverar varumärket internt och externt och skapar goda förutsättningar för effektiv kommunikation.

 www.identx.se